شركت Elex در سال 1934 با محوريت غبارگيري از گازهاي خروجي در صنايع فولاد، سيمان و ... در نزديكي شهر زوريخ سوئيس تاسيس گرديد.
بيش از 7000 تجهيز غبار نصب شده با طراحي شركت Elex در سرتاسر دنيا نشان از كارآمدي طرحهاي اين شركت دارد.

محصولات توليدي شركت Elex عبارتند از :
  • الكتروفيلترها Electrostatic Precipitation
  • كولرهاي تبخيري Evaporative Cooler
  • فيلترهاي هيبريد Hybrid Filter
  • سيستمهاي غبارگير شيميايي Catalytic Gas Cleaning

نمايندگان شركت Elex در سراسر دنيا :

  1. GrIIn - Iran
  2. Centro Project (CTP) - Brazil
  3. Bateman - South Africa
  4. Elex - China
  5. Elex - India

*جهت بازديد از وب سايت شركت Elex بر روي لوگو زير كليك نمائيد.