شرکت CVS

شركت CVS تركيه يكي از بزرگترين شركت هاي مهندسي و ساخت در صنايع فولاد است كه فعاليت خود را از سال 1998 آغاز و در حال حاضر در بيش از 45 كشور دنيا مشغول به فعاليت   مي باشد.
شركت نوآوران صنعت سبز پارس در راستاي توسعه دانش فني موجود و حضور گسترده تر در صنايع فولادسازي كشور در سال 1389 موفق به اخذ نمايندگي شركت CVS تركيه در زمينه تامين تجهيزات FTP كارخانجات فولادسازي گرديده است.

نمايندگي هاي شركت CVS در سراسر دنيا :