اولين قرارداد ارتقاء و بهينه سازي برج خنك كن كشور در شركت سيمان فارس نو در مرداد ماه سال جاري منعقد گرديد.

دنبال کردن در

تاریخ درج :  1393/11/13

دفعات بازدید : 11334