قرارداد نصب و راه اندازي 4 دستگاه الكتروفيلتر طرح ELEX كارخانه گندله سازي گل گهر 2 به همراه سيستم داكتينگ، فن ها، دمپرها و . . . طي شهريور ماه و آبان ماه سال جاري منعقد گرديده است.

دنبال کردن در

تاریخ درج :  1393/11/13

دفعات بازدید : 11379