• تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

قرارداد طراحي و ساخت يك دستگاه بگ فيلتر شركت فولاد خراسان با شركت ايريتك در اسفند ماه سال 1392 منعقد گرديد.

دنبال کردن در

تاریخ درج :  1393/3/18

دفعات بازدید : 5134