قرارداد طراحي، ساخت، تامين و نصب 4 دستگاه الكتروفيلتر كارخانه گندله سازي (Pelletizing Plant) شركت فولاد سنگان در اسفند ماه سال 1392 منعقد گرديد. 

دنبال کردن در

تاریخ درج :  1393/3/18

دفعات بازدید : 12227