• تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

قرارداد طراحي و تامين يك دستگاه بگ هاوس آسياي سيمان با شركت سيمان كردستان در اسفند ماه سال 91 منعقد گرديد.

دنبال کردن در

تاریخ درج :  1392/10/3

دفعات بازدید : 3569