قرارداد طراحي و تامين بزرگترين بگ هاوس مواد خام كشور به همراه يك دستگاه بگ هاوس آسياي سيمان و يك دستگاه الكتروفيلتر گريت كولر با شركت سيمان تهران در ارديبهشت ماه 92 منعقد گرديد.

دنبال کردن در

تاریخ درج :  1392/9/19

دفعات بازدید : 7509