فیلتر هیبربد

  • احساس نياز به حصول گارانتي هاي بهتر و مناسب تر جهت رفع آلاينده هاي زيست محيطي در صنعت فيلتراسيون دنيا موجب شكوفايي نسل جديدي از غبارگيرها با تكنولوژي مدرن در اين عرصه گرديد.
    از آنجا كه يك دستگاه الكتروفيلتر با راندمان بالاي 90% امكان جذب حجم زيادي از ذرات غبار را فراهم مي سازد، اثر يونيزاسيون ذرات غبار ناشي از عبور جريان گاز از يك ميدان مغناطيسي در كنار پتانسيل بالاي فيلترهاي كيسه اي در جذب ذرات ريز ايده استفاده از نسل جديدي از فيلترها را در غبارگيرهاي صنعتي بوجود آورد.
    استفاده از فيلترهاي هيبريد خصوصاً در ارتقاء الكتروفيلترهاي قديمي به فيلترهايي با راندمان بالاتر در جاهايي كه از بدنه الكتروفيلتر موجود و فيلدهاي ابتدايي آن ميتوان استفاده نمود يكي از كاربردي ترين زمينه هاي استفاده از اين نوع فيلتر ميباشد.